Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy przedsiębiorcy) oraz przedmiot Reklamacji.
 
2. Reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres:
Centrum Dystrybucji Quad Graphics Europe Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 120
07-200 Wyszków
Kontakt mailowy: infolinia@polityka.pl
Kontakt telefoniczny: 22 336 75 80*
 
3. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.
 
4. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad  wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, itp. Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. 
 
5. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 
* infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-17:00. Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych.