O nas

POLITYKA SKLEP to sklep internetowy wydawcy tygodnika POLITYKA, miesięczników popularnonaukowych „Wiedza i Życie” i „Świat Nauki”, „Pomocnika Historycznego”, kwartalnika „Salon” oraz innych wydań specjalnych. W sklepie można kupić książki publikowane przez POLITYKĘ oraz książki autorów POLITYKI wydawane w innych oficynach.
POLITYKA SKLEP oferuje zakup prenumeraty papierowej wszystkich tytułów wydawanych przez POLITYKĘ oraz pojedynczych wydań specjalnych i książek w wersji papierowej i formatach cyfrowych.
 
POLITYKA Sp. z o.o. S.K.A. 
ul. Słupecka 6 02-309 Warszawa
tel. +48 22 451 60 89 • e-mail: polityka@polityka.pl • www.polityka.pl 
NIP 7010363179, KRS 0000445981, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy. 
Kapitał zakładowy 142 810 zł w całości opłacony.